2017/8/13(sun)
KUMAGAYA HEAVEN'S ROCK
   
2017/8/27(sun)
SHINJUKU
LIVE FREAK
2017/8/31(thu)
SHINJUKU
ANTIKNOCK
2017/9/17(sun)
SHINOKUBO
EARTHDOM
2017/9/18(mon)
SHINJUKU
ANTIKNOCK
2017/9/26(tue)
IKEBUKURO
CHOP
2017/9/29(fri)
SHINJUKU
WILDSIDE
2017/10/1(sun)
NAKANO
MOON STEP
2017/10/17(tue)
SHINJUKU
ANTIKNOCK
 
2017/10/21(sat)
SHINMATUDO
FIRE BIRD
2017/10/26(tur)
MEGURO
ROCKMEIKAN